Egna ProjektSom frilansfotograf har jag stor frihet och förmånen att berätta med bilder med mitt bildspråk och spegla verkligheten på det vis som jag ser den. Så här långt har mina egna projekt resulterat i -

Vasikkavuoma Norrbottniska liv ensligt belägna
Utställning,
Vasikkavuoma ett pågående projekt om Slåttermyren. Boken kom ut under sommaren 2019.
Vardagen i ett nytt land - om flyktingarnas vardag i en glesbygdskommun


BokprojektVasikkavuoma
Slåttermyren Vasikkavuoma var människans och djurens bästa vän i 300 år, och lades sedan i träda med igenväxning som följd under den andra halvan av 1900-talet. Myren har idag på sätt och vis återuppstått.

I takt med att intresset för kultur - och miljövärden ökade, började folket vid myren kämpa för att få tillbaka den i skick som i fornstora dagar. Våtmarker har idag en helt annan status än för ett halvt sekel sedan.

Slåtterblomman i det rika myrhöet frodas åter - människor, växter och djur har återvänt. Bybor liksom fjärran besökare kommer till myren som numer är naturreservat. Kalvmyren är myrens namn på svenska, vasikka är kalv, och vuoma betyder myr, närmare bestämt en trädlös myr.Norrbottniska liv ensligt belägnaUrdrag ur Recension Adlibris

"Norrbottniska liv ensligt belägna" visar på mycket av den idérikedom som spirar där man kanske inte förväntar sig det. Den är en modern "folklivsskildring", ett kunnigt och välskrivet reportage med utsökta bilder och som sådant inte bara av värde i dag utan också för framtiden.

Här är några av ett 90-tal bilder som finns med i boken

Om du vill köpa den pris 150 kr + ev frakt tillkommer
Ring eller skicka ett mailUtställning


Det okända Luleå
Här är några av dessa bilder.
 align=

Vardagen i ett nytt landProjektet kommer att bli en utställning med bilder från hur man på olika sätt och medel hjälper flyktingar att komma in i det svenska samhället och hur deras vardag i ett nytt land ter sig till att börja med.
Fler bilder kommer när rättheterna att publicera är godkända.Medlem i Svenska Fotografers Förbund
Copyright 2017 © Gunnar Svedenbäck